top of page
İmplant Hakkında
izmit implant dr kenan cantekin

İmplant

İmplantlar diş eksikliklerini tamamlamak için çene kemiğine yerleştirilen küçük titanyum parçalardır. Bu parçalar doğal diş köklerinin vazifesini görürler. Çene kemiğine basit bir cerrahi işlemle yerleştirilirler. Titanyum doku dostu olduğundan, kemik yerleştirilen implantı sarar ve yapılacak dişler için sağlam bir temel oluşturur. Ölçü ve prova aşamalarından sonra yeni dişler hazırlanır ve doğal dişleriniz zarar görmeden diş eksiklikleriniz tedavi edilir.

İmplant diş eksikliğinden oluşan kemik kayıplarını önlediği için yüz şeklini de muhafaza etmiş olur. İmplantlar genellikle iki aşamada yerleştirilir. İlk aşamada implant çene kemiğinize yerleştirilir. Bunu takip eden 2-4 ayda implantın çene kemiği ile uyumu beklenir. İmplantlar çene kemiğinize sabitlendiği zaman ikinci aşamaya geçilir. İmplantların üstleri açılır ve daimi protezlerinize destek olacak parçalar implantlara takılır. Protezleriniz bunların üzerine yerleştirildiğinde son derece doğal görüneceklerdir. Bu yöntem ile diğer doğal dişlerinize zarar gelmemekte, yalnızca eksik dişlerin yeri doldurulmaktadır.İmplantlar geleneksel köprü ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken doğal bir görünümü de beraberinde getirir. Doğru teşhis, yeterli bilgi, tecrübe ve ekipmanla uygulandığında diş implantı, hasta ve hekim açısından olağanüstü başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir.

İmplant (diş ekme), eksik olan dişlerin işlev ve estetiğini tekrar sağlamak için çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, işlevsel alternatif tedavi şeklidir.

İmplant uygulamasının faydaları nelerdir?

İmplant uygulaması kolay, başarılı ve güvenilir bir tedavidir. İmplant üzerine yapılan protezler, eksik dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluşturmaktadır. Eksik dişlerin tamamlanması sağlıklı dişlerin korunması ile daha uzun ömürlü tedavi seçeneği olmaktadır. Hissettirdiği güven sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldırmaktadır.

İmplant tedavisi uzun ömürlü müdür?

Günümüzde uzun dönemde implant başarı oranları % 98 olarak yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. 35-40 yıllık klinik takipleri bulunan implantlar bulunmaktadır.

İmplantlar hangi durumlarda kullanılabilir?

Tek diş, birden fazla diş eksikliği ve tam dişsiz çenelerde kısacası her durum da implant tedavisi uygulanabilmektedir.

İmplant tedavisi her hasta için uygulanabilir mi?

Dental implantlar belirli bir kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant yerleştirilmesi öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekir. wevcut kemiğin yapısı, implantın uygulanabilirliğini etkileyen faktörlerden biridir. Ayrıca tedaviden önce hastanın ağız hijyeni iyi durumda olamalıdır. Genel sağlık durumu iyi olan herkese implant uygulanabilir ve hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasına engel teşkil edebilecek herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Ancak kemik gelişimi henüz tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması çoğu zaman tercih edilmemektedir.

Tedavi ne kadar bir sürede tamamlanır?

İmplant operasyonlarının günümüzde sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanması bile mümkün olmaktadır. Diş ve kemik yapısı, belirlenen operasyon şekline göre toplam süre değişebilir. Genelde olarak 2 veay 3 aylık sürelerde tedavi sona erer. Fakat kemik kalitesi ve miktarının yetersiz olduğu durumlarda süre 6 veya 12 aylara kadar çıkabimektedir. Bu süre boyunca geçici protezlerle günlük yaşantınıza devam edebilirsiniz.

İmplantlar yerleştirildikten hemen sonra protezlerim takılır mı?

İmplantların kemik ile tam birleşmesini (Osteointegrasyon) sağlamak amacıyla ilk 2-3 ay süresince implant üstüne gelen yüklerin en aza indirilmesi gerekmektedir. Doktorunuz bu iyileşme süresi boyunca size uygun geçici bir protez yaparak sizi dişsiz bırakmayacaktır. Daha sonra kalıcı protezleriniz, implantlarınızın üzerine yapılarak tedavi sona erdirilecektir.

İmplantların temizliği ne derece önemlidir?

İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu bilinmelidir. İmplant temizliği normal dişlerin temizliğinden pek de farkı yoktur. Temizlik yöntemleri konusunda diş hekiminiz size detaylı bilgiler verecektir. Unutmamanız gereken tek şey, dental implantların başarılı olması için, en önemli etkenin düzenli ağız bakımı olmasıdır.

İmplant üzerine uygulanacak protezler nasıldır?

İmplant üzerine yapılacak protezler vakanın özelliğine göre değişik tiplerde olabilir. Bunlar, sabit ve hareketli protezlerdir. Hareketli veya sabit protez tercihinde, fonksiyon ve estetik gibi gereksinimleri en iyi şekilde yerine getirmesi amaçlanmaktadır. Her iki uygulama şeklininde artı ve eksileri bulunmaktadır. Size en uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce belirtecektir.

Eksik Olan Bütün Dişler İçin İmplant Gerekli midir?

Çok sayıda dişin eksik olduğu durumlarda, biyomekanik esaslar dikkate alınarak uygun sayıda implant yapılır. Böylece sabit köprü ve hareketli protezler ile diş sayısından daha az sayıda implant kullanılarak tedavi yapılabilmektedir.

İmplant Vidası Kemik ile Kaynaşmaması Durumunda (osseointegre olmaması durumunda) Neler Olabilir?

Uygun implant ve uygun bir yöntem kullanılmasıyla böyle bir ihtimal yok denecek kadar aza iner. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkmakta ve bu şekildeki bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini (1-2 ay) takiben yeni bir implant yerleştirlebileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir.

İmplant Tedavisi Pahalı Bir Uygulama mıdır?

Bakıldığında elde edilen sonuçla kıyaslandığında yapılan harcamanın fazla olamadığı görülür. Uygulamada kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir. Ancak kesin fiyat uzman hekimlerimizin sizi muayene edip, bu tedavi şekli ve istediğiniz protez tipine göre değişmektedir.

İmplant nasıl uygulanır?

İmplant tedavisine başlamadan önce yeterli ve doğru bilgi almanız, her şeyden önce, kendi sağlığınız için gereklidir. Bu konuda, doktorunuz size sunulması gereken bütün bilgi birikimine sahip olmalıdır. İmplant tedavisi, doğru seçilen vakalarda ve usulüne uygun yapıldığında, hastaların yaşam kalitesini arttıran ve yüz gülümseten bir uygulama yöntemidir. Bu tedavi süresince tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implantları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek diş hekimlerinin sizi muayene etmesi en doğru bir yöntemdir. Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuzla ilgili bilgiler alınacak ve gerekli görüldü takdirde bir takım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Bu aşamada çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilmektedir.

İmplant Tedavisinin Riskleri Nelerdir?

Ağız içi ya da diğer cerrahi tedavilerde karşılaşılabilecek risklerin dışında bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon, kanamadır. Protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilmektedir.

İmplant Tedavisi Hangi Durumlardaki Hastalara Nasıl Avantajlar Sunar?

  • Alt çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve mevcut protezin devamlı hareket edip hasta konforunu azaltması : Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayet etmektedirler. Bu şikayetler zaman içinde proteze destek olan kemik dokusunun erimesiyle birlikte daha da artabilmektedir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırabildiği gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

  • Üst çenedeki bütün dişlerini kaybetmiş ve hareketli protez kullanan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına yol açabilmektedir.

  • Alt veya üst çenedeki dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu şekil şikayeti olan hastaların, kancalarla tutunan protezin çirkin görünümü kaldırılabilmesi veya köprü yapılabilmesi için sağlıklı dişlerini kestirme zorunluluğu olabilmektedir. Tek dişini kaybetmiş olan hastalar: Klasik tedavi şekillerinde, bir dişin tedavisi için en az iki komşu dişi feda etmesi gerekmektedir. Bu durumlarda tek bir implantın yerleştirilmesi komşu dişleri kurtardığı gibi daha estetik diş yapısı ve işlevsel sonuçların elde edilmesini sağlanır.

İmplant uygulamasının dezavantajları nelerdir?

  • Klasik sistemlere göre biraz daha masraflı olmasıdır.

İmplant uygulamasının avantajları nelerdir?

  • Daha sağlıklı ve estetik diş görünümü kazanılır.

  • Daha iyi çiğneme ve her istediğini yiyebilmeye özgürlüğü

  • Özgüvenin kazanılmasıyla daha mutlu bir sosyal hayata kavuşulur.

  • Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenmeye geçilir.

Bütün İmplantlardan Başarılı Sonuç Elde Edilir Mi?

İmplant yerleştirme kararı alınırken göz önünde bulundurulması gereken bir çok etken vardı. Tedavi olacak hastanın genel ve sistemik sağlığının yerinde ve hastanın iyileşme kapasitesi yeterli olmalıdır. Örnek vermek gerekirse hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yara iyileşmesinde komplikasyon yaşanabilinir. Bu tip hastalar özenle muayene edilmelidir. Hasta implant temizliğini ve bakımını iyi yapmadığı takdirde komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunların yanı sıra sigara ve fazla alkol tüketen hastalarda implantların başarısı olumsuz sonuçlanabilmektedir.

İmplantların ortalama ömürleri ne kadardır?

İmplantların yerleştirildikten sonra ağızda tam otuz yıl ve üzerinde problemsiz olarak kaldığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. İmplantın ömrü bir çok faktöre bağlı olabilmektedir. Hastanın sağlığı ve ağız bakımı (hijyeni) bunlardan bazılarıdır. Gerekli bakım ve temizlik yapılıp, hijyen koşulları sağlandığı takdirde implantlar bir ömür boyunca kullanılabilmektedir. İmplantların ömrüne etki eden bir çok faktörü ve riskleri diş doktorunuz sizlere açıklayacaktır.

İmplant tedavisi için yaş önemli midir?

Sağlık yaştan çok daha önemli bir etkendir. Yetmiş ve seksenlerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık problemi olan hastalardan daha düşüktür. Hatta yaşlı hastaların implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarına oranla daha fazladır. Çünkü yaşı yüksek hastalarda daha fazla diş kaybı olmuştur. Alt yaş sınır olarak kız çocuklarında 16 yaşını, erkek çocuklarında 18 yaşını bitirmesi gerekmektedir.

Vücudun İmplantları Reddetme İhtimali Nedir?

İmplantların organizmaya herhangi bir yan etkisi olmayacak maddelerden yapılmıştır ve yıllardır süre gelen araştırmalara tabi tutulmuştur. Bu maddeler herhangi bir canlı bir organizmanın parçası değildir. Vücudun bunlara karşı antijen salgılayıp kalp ve böbrek transplantlarında gözlemlendiği gibi reddetmesi durumu söz konusu bile değildir.

İmplantlar Kansere Yol Açabilir Mi?

Tıbbi araştırmlarda ve deneylerde, implantların kansere sebebiyet gösterdiği hiç bir bulgu gözlemlenmemiştir.

İmplant Tedavisi Kozmetik Amacıyla Uygulanabilir Mi?

İmplantlar nadiren kozmetik amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. İmplantların kullanılmasındaki asıl gaye, protez dişlere destek sağlanmasıdır. Protez dişler kullanarak kozmetik düzenlemeler yapılabilinir. Ancak bu tarz bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizle ilgili olarak diş hekiminizi bilgilendirmelisiniz.

İmplant Tedavisinde Yüzde Yüz Başarı Garanti Edilebilir Mi?

İmplant tedavisinde uygulanan yöntemler son derece gelişmiş olmakla beraber, nadir durumda başarısızlık olabilmektedir. Bu durumlarda ilk olarak sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik operasyonlar ile tedaviye başlanması gerekmektedir. Hastaya implantının bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerekli durumda da muayene edebiliriz. Bizler implantların başarılı olması için elimizden gelen gerekli özveriyi göstereceğiz. Ancak sizlerinde aynı özveriyi göstermeniz gerekmektedir.

İmplantların yerleştirilmesi süresi ortalama olarak nedir?

Bu süre, sağlık durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak tedavi şekliyle orantılıdır. Bir tek operasyon 10 dakika ile bir kaç saat arası sürebilmektedir. Bütün bir tedavi, sadece bir operasyonla da sonuçlandırılabilir, bir dizi operasyon ve randevu da gerektirebilir. Genel olarak implantınızın sağlıklı duruma gelmesi 2-3 ay sürebilmektedir.

Tedavi için iş yerinden kaç gün izin almalıyım?

Çoğunlukla operasyon günü ve takiben bir iki gün dinlenmenizi öneriyoruz. Operasyon bölgesinde şişlik, ağrı ve morarma olabilir. Çoğu durumda bütün bu uygulamalar için bir gün veya hafta sonu yeterli bir zaman dilimi olacaktır.

İmplant Kimler İçin Uygundur?

Belli kriterlere sahip olan her hastaya implant uygulanabilir. Tedavi şeklininin belirlenmesinde eksik diş, dişler ve dişlerin bulunduğu alandaki kemiğin durumu etkendir. İmplantın sağlıklı olarak yerleştirilmesi için bu alandaki kemiğin yeterli olması gerekmektedir. Ayrıca hastanın ağız bakımı iyi olmalı, dişeti problemi ve iyileşmeyi olumsuz etki gösterebilcek sistemik hastalığı olmamalıdır. Dental implant tedavileri için herhangi bir üst yaş sınırı bulunmamaktadır. Alt yaş sınırı ise büyüme ve gelişimin tamamlandığı yıllara tekabül etmektedir.

Ayrıca bazı anatomik oluşumların implant yerleştirilmesini engelleyici şekilde olmaması gerekmektedir (İlgili bölgenin implant yerleştirilmesine uygun hale getirilmesi için uygulanan rejeneratif ve rekonstüktif, ileri implantoloji teknikleri ile ilgili doktorlarımızdan detaylı bilgi edinebilirsiniz).

İmplant tedavisi yapılacak hastanın ağız temizliği konusundaki alışkanlıklarının iyi derecede olması, ağızda dişeti hastalığının olmaması, şayet var ise tedavi edilmiş olması, kontrol altında olmayan herhangi bir sistemik hastalığının bulunmaması şarttır.

bottom of page